GBT SEKRETESSPOLICY

Datum: 31: december 2015

 

American Express Global Business Travel (GBT) tillhandahåller denna sekretesspolicy för att beskriva hur vi kan samla in, använda, dela och på annat sätt behandla dina personuppgifter, som anställd hos en av våra företagskunder eller annan person som vi erbjuder våra tjänster – resor, möten och evenemang och relaterade produkter och tjänster – via våra webbplatser, mobila applikationer, kommunikationskanaler eller andra sätt online eller offline.

 

För att kontakta personuppgiftsombudet, klicka här.SAMMANFATTNING AV VIKTIGA PUNKTER

Information som vi samlar in Vi samlar in information om dig i samband med din registrering, användning, köp eller förfrågningar rörande våra tjänster.
Hur vi använder din information Vi använder din information för att tillhandahålla våra tjänster, behandla betalningar, sköta våra webbplatser och applikationer, marknadsföra produkter och tjänster, få branschinsikter och följa lagen.
Hur vi delar din information Vi har ett avtal med vår företagskund som kan vara din arbetsgivare eller den som betalar dina resor, och vi delar dina uppgifter med dem, liksom med GBT-företag, reseleverantörer och leverantörer som bokar researrangemang och erbjuder våra tjänster. Vi säljer inte och delar inte någon information med någon tredje part så att de självständigt kan marknadsföra sina egna produkter eller tjänster direkt till dig.
Marknadsföring och dina val Vi kan använda din information för vår marknadsföring till dig, och vi respekterar dina val om hur vi kommunicerar marknadsföring till dig.
Internationella överföringar Vi lämnar ut din information utanför ditt hemland så som det är tillåtet enligt lag. Oavsett vart dina personuppgifter överförs skyddas de i enlighet med våra uppgiftsskydds- och sekretessprinciper.
Dina rättigheter Du har rätt att bli informerad ifall vi använder din information och att, på begäran och kostnadsfritt, få tillgång till din information och rätta, ta bort eller komma med invändningar i den utsträckning som detta krävs enligt lagen.
Förändringar Vi kommer att berätta om väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy genom att publicera den på vår hemsida innan den träder i kraft och, i förekommande fall, kommunicera direkt med dig om förändringen.
Frågor Om du har frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss på.

 

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Europeisk lagstiftning och din integritet

Lär dig mer om dina rättgheter enligt EU-lagstiftningen.
Lär dig mer om hur vi rättfärdigar hantering av dina personuppgifter.
Lär dig mer om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Kontoinformation

Om du kontaktar oss, registrerar dig hos oss eller tar emot tjänster från oss, samlar vi in information om dig. Du kan ge oss den informationen, eller din arbetsgivare eller den som betalar dina resor kan skicka den till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och adress. Vi kan också be om resenärernas passnummer, kön och födelsedatum. Om vi bokar resor åt ditt ressällskap kan vi samla in liknande information om dem. Kontoinformationen hamnar i din reseprofil, där vi lagrar den information som behövs för att boka din resa och erbjuda dig våra tjänster. Du kan välja att ge mer information i din reseprofil, inklusive bonuspoäng, identitetshandlingar och nödkontakter.

Reseinformation

Om du bokar en resa av oss samlar vi in information om din resa (t.ex. plats för ankomst och avgång, flygbolag, hotell och hyrbil) och all annan information som behövs för att slutföra dina bokningar. Vi kan också samla in särskilda kategorier av information för att erbjuda tillgänglighet, möjlighet att välja måltid eller andra efterfrågade tjänster.

Betalningsinformation

För att betala för bokningar och andra transaktioner via våra tjänster samlar vi in information om betalkort och andra uppgifter som krävs för att behandla betalningar.

Exakt plats

töver den allmänna platsinformation vi får via dina resplaner eller din IP-adress kan vi samla in din exakta position under vissa omständigheter. Vi kan få den via våra mobila applikationer, med ditt medgivande. Dessutom, om din arbetsgivare har ingått avtal med oss för lokaliseringstjänster vid nödfall kan vi samla in information från American Express om var du genomförde dina senaste korttransaktioner med American Express i arbetet och meddela din arbetsgivare i nödsituationer (t.ex. naturkatastrofer) i enlighet med dennes avtal med American Express.

Information om användarnas enheter

Vi samlar in information om hur du använder våra tjänster, inklusive din dators IP-adress och information som kan härledas från den (t.ex. internetleverantör och allmän geografisk plats), enhetens unika identifierare och annan teknisk information. Vi samlar också in information om hur du använder våra webbplatser och mobila applikationer. Vi samlar in en del av denna information med hjälp av cookies och liknande teknik.

 

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Tillhandahålla våra produkter och tjänster åt dig

Vi använder din information för att boka din resa, organisera möten och evenemang, färdigställa resplaner och fakturor, kommunicera med dig om våra produkter och tjänster, ge kundservice, hantera ditt konto och tillhandahålla nödservice åt dig och din arbetsgivare.

Tillhandahålla våra produkter och tjänster åt företagskunder

Vi använder din information för att tillhanda våra tjänster rörande resor, möten och evenemang, konsulttjänster, affärsinsikter och andra relaterade tjänster åt din arbetsgivare eller den som betalar dina resor, för att uppfylla våra avtal med dem, för att kommunicera om våra produkter och tjänster och för att hjälpa dem att följa sina rutiner.

Hantera betalningar

Vi använder din information för att hantera transaktioner och erbjuda relevant kundtjänst.

Sköta webbplatser och mobila applikationer

Vi tar in information om användarnas enheter för att övervaka och förbättra innehållet i våra tjänster, tillhandahålla uppdateringar, analysera trender och användning i samband med våra tjänster och för att mäta om våra annonser och erbjudanden är effektiva.

Driva och förbättra vår verksamhet

Vi använder din information för att följa vår policy och våra rutiner, för vår redovisning och för ekonomiska syften, för att upptäcka eller förhindra bedrägeri eller kriminell verksamhet, för att utföra, analysera och förbättra vår verksamhet och våra tjänster och för att följa föreskrivna lagar.

 

MARKNADSFÖRING OCH DINA VAL

Vi kan använda personlig information för att berätta om våra produkter och tjänster eller om produkter och tjänster från närstående företag (såsom restauranger, konsumentprodukter, utflykter och underhållning) för att avgöra om du kan vara intresserad av nya produkter eller tjänster, samt för att presentera reklaminnehåll som är anpassat till dina intressen, din plats eller dina resplaner (med ditt medgivande eller så som det är tillåtet enligt lag).

Vi kan skicka marknadsföring via våra webbplatser eller mobila applikationer och via e-post och andra kanaler, i enlighet med tillämplig lag och dina val. Om du vill påverka vår marknadsföring till dig kan du göra egna inställningar i din reseprofil. Om du vill att vi ska sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig kan du även följa anvisningarna om det i våra meddelanden.

Vi skickar också meddelanden till dig som är väsentliga för våra tjänster. Exempelvis kommunicerar vi med dig angående din resa, för att kunna sköta ditt konto, för att uppfylla dina önskemål och för att följa föreskrivna lagar. Vissa av dessa servicemeddelanden innehåller information som presenteras för dig som en del av vårt avtal med din arbetsgivare eller med den som betalar dina resor (till exempel meddelanden som hjälper dig att uppfylla deras reseregler). Om du väljer bort marknadsföringsmeddelanden kommer du att fortsätta att få dessa servicemeddelanden.

 

HUR VI DELAR DIN INFORMATION

Din arbetsgivare eller den som betalar dina resor

Vi erbjuder våra tjänster enligt villkoren i våra serviceavtal med din arbetsgivare eller den som betalar dina resor. Vi delar din information med dem så att de kan hantera sina affärsresor, uppfylla sina plikter gentemot de anställda och följa alla regler och rutiner. På begäran av din arbetsgivare eller den som betalar dina resor kan vi också dela information med deras leverantörer.

Inom American Express- och GBT-koncernen

Vi delar information med American Express och dess dotterbolag så att vi och de kan driva, analysera och förbättra våra rese- och kreditkortsprodukter och tjänster till din arbetsgivare eller till den som betalar din resa. Vi delar även information inom GBT-koncernen för att tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster. När vi delar information med och inom GBT-koncernen sker det i enlighet med American Express och inom GBT-koncernen sker det i enlighet med uppgiftsskydds- och sekretessprinciperna vilket ger fullmakt för sekretess- och säkerhetsåtgärder rörande överföring av information våra koncernföretag som omfattas av principerna överallt där de kan vara belägna.

Inom våra partnernätverk

Om du reser till länder som betjänas av en av våra lokala resebyråer kan de ha tillgång till din kontoinformation, reseinformation och annan information som är nödvändig för att ge dig de resetjänster du eller din arbetsgivare eller den som betalar dina resor kan begära.

Reseleverantörer och andra leverantörer av resetjänster

Vi delar information med reseleverantörer (till exempel flygbolag och hotell) och resetjänsteleverantörer (till exempel biljettdistributionssystem och leverantörer av reseapplikationer) och deras säljare, som krävs för att boka din resa och tillhandahålla reserelaterade tjänster till dig och din arbetsgivare. Vi säljer inte någon information med någon tredje part så att de självständigt kan marknadsföra sina egna produkter eller tjänster direkt till dig.

Säljare

Vi delar information med säljare som erbjuder funktioner för vår räkning, såsom vårt nätverk av lokala resebyråer, mötes- och evenemangsplanerare, visum- och passleverantörer, mobilapplikations- och programutvecklare och leverantörer som tillhandahåller IT-support, data-hosting, marknadsföring och kommunikationstjänster samt samlingar. Dessa säljare får bara tillgång till information som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter enligt instruktionerna i våra avtal med dem.

Affärsinsikter

Vi kombinerar uppgifter från många människor för att skapa aggregerad statistik som inte identifierar dig personligen. Vi använder dessa uppgifter för att förstå affärstrender och få insikter och vi kan dela dessa med tredje part.

Affärsöverlåtelser

Om vi förhandlar om eller slutför en transaktion som inbegriper hela eller delar av verksamheten (till exempel en omorganisation, sammanslagning, försäljning eller förvärv) kan vi lämna ut information till tredje parter som är involverade i transaktionen i den utsträckning som lagen tillåter.

Enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag

Vi kan lämna ut information till tillsynsmyndigheter, domstolar och myndigheter där vi tror att detta skulle vara tillåtet eller krävas enligt lagen, någon förordning eller juridisk process, eller för att försvara intressen, rättigheter och egendom som tillhör GBT eller andra.
 

Vi kan även dela personlig information med andra parter enligt anvisningar från dig eller efter ditt medgivande.

 

HUR VI SKYDDAR OCH LAGRAR DIN INFORMATION

Vi vidtar rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst och användning. Vi behåller din information endast så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster och för legitima affärsändamål, om vi inte är skyldiga enligt lag eller regler eller för rättstvister och regelundersökningar att behålla dem under längre tidsperioder.

 

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi kan överföra din information till länder utanför ditt hemland om det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs här, även till länder som inte kan ge samma nivå av uppgiftsskydd som ditt hemland. Mottagare kommer sannolikt att vara belägna i länder där GBT-företag är belägna och alla jurisdiktioner där du får resa. För att skydda sådan information kommer överföringar att göras på ett sätt som är tillåtet enligt tillämplig lag, inklusive i förekommande fall som är föremål för lämpliga avtalsklausuler eller är i enlighet med våra bindande företagsregler. Oavsett var vi behandlar din information skyddar vi den på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy och i enlighet med tillämplig lag och dataskydds- och sekretessprinciperna.

 

DINA RÄTTIGHETER

Om du har skapat ett webbkonto hos oss och vill uppdatera den information du har gett oss kan du komma åt ditt konto för att visa, ändra eller korrigera din information. Du har rätt att bli informerad ifall vi använder din information och att, på begäran och kostnadsfritt, få tillgång till din information och rätta, ta bort eller komma med invändningar. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss.Observera att vi kan behöva behålla viss information för våra register, för att slutföra eventuella transaktioner som du hade påbörjat innan din begäran, eller för andra ändamål som är tillåtna enligt lag.

 

FÖRÄNDRINGAR

Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan när vår verksamhet förändras eller de rättsliga kraven förändras. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att publicera ett meddelande på vår webbplats innan ändringarna börjar gälla och, i förekommande fall, skicka ett meddelande till dig om förändringen.

 

GBT-FÖRETAGEN

Denna sekretesspolicy gäller alla GBT-företag i den här listan.

 

KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller klagomål om GBT och sekretessen, eller vill utöva dina rättigheter, kontakta sekretessavdelningen här eller på:

 

Global Privacy Team
American Express Global Business Travel
5 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HU
Storbritannien

 

I de flesta fall kommer vi att be att du skickar in ditt klagomål skriftligen. Vi kommer att undersöka ditt klagomål och kommer i allmänhet att svara dig skriftligen inom 30 dagar från mottagandet. Om vi inte svarar eller om du inte är nöjd med svaret från oss kan du ha rätt att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten.